ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ, ΨΑΡΙΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΤΑ ΚΑΠΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α’ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β’ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ