ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:Δυνατότητα διόρθωσης των ήδη υποβληθέντων ηλεκτρονικών αιτησεων για απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου