ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Δυνατότητα διόρθωσης των ήδη υποβληθέντων ηλεκτρονικών αιτήσεων για απόκτηση αδειών φύτευσης οινοποίησιμων ποικιλιών αμπέλου