ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ''ΕΠΙΧΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Χ.Υ.Τ.Α Δ.Ε ΑΙΓΕΙΡΑΣ''