Πρόσκληση για ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας(22/04/2016)