Σχολική Επιτροπή Α' /θμιας Εκπαίδευσης

Πρόεδρος: Δημήτριος Ελευθεριώτης

Αντιπρόεδρος:

Παναγιωτακόπουλος Δημήτριος

Τακτικά Μέλη:

 1. Δημήτριος Ελευθεριώτης , Διευθυντής Δημοτικού Σχολείου Ελίκης.
 2. Μαρία Γιδά του Σπυρίδωνα, Δημοτική Σύμβουλος.
 3. Γεώργιος Ντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος.
 4. Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, Δημοτική Σύμβουλος.
 5. Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, Δημοτικός Σύμβουλος.
 6. Αθηνά Σκανδάμη, Προϊσταμένη 4ου Νηπιαγωγείου Αιγίου.
 7. Τριαντάφυλλος Κιντής, Διευθυντής 3ου Δημοτικού Σχολείου Αιγίου.
 8. Αικατερίνη Παππά, εκπρόσωπος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Δήμου Αιγιαλείας.
 9. Παναγιώτα (Τούλα) Σταυροπούλου, δημότισσα.
 10. Μαρία Παπακανέλλου, δημότισσα.
 11. Αλεξάνδρα Φωτεινού, δημότισσα.
 12. Νικόλαος Ρεκατσούνης, δημότης.
 13. Φίλιππος Δεληγεωργόπουλος, δημότης.
 14. Ελένη Κωσταρίδη, δημότισσα.
 15. Ανδρέας Μαγκλάρας, δημότης.

 

Αναπληρωματικά Μέλη:

 1. Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, Δημοτική Σύμβουλος.
 2. Βασίλειος Χριστόπουλος του Γεωργίου, Δημοτικός Σύμβουλος.
 3. Δημήτριος Καλαμίδας, Δημοτικός Σύμβουλος.
 4. Διαμάντω Βασιλακοπούλου, Δημοτική Σύμβουλος.
 5. Αικατερίνη Πρίνου, Προϊσταμένη 10ου Νηπιαγωγείου Αιγίου.
 6. Βασιλική Πλατάνου, Διευθύντρια 2ου Δημοτικού Σχολείου Αιγίου.
 7. Κωνσταντίνος Μπούνιας, Διευθυντής 9ου Δημοτικού Σχολείου Αιγίου.
 8. Κωνσταντίνος Καΐφας, εκπρόσωπος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Δήμου Αιγιαλείας.
 9. Ζουμπουλία Σπυροπούλου, δημότισσα.
 10. Παναγιώτης Γιάχος, δημότης.
 11. Αναστασία Παπαλεξίου, δημότισσα.
 12. Νικολίτσα Επαμεινωνδοπούλου, δημότισσα.
 13. Ευάγγελος Κουτρουμπέλης, δημότης.
 14. Ελένη Μονοκρούσου, δημότισσα.

 

Διεύθυνση: Κλεμόνους Οικονόμου 11, Αίγιο, 251 00

Τηλ: 2691023561