ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : θα διεξαχθεί διαγωνισμός με απευθείας ανάθεση, με προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια «Προμήθεια οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης καθρεπτών κυκλοφορίας και υλικών ονοματοθεσίας οδών»