Πρόσκληση για ΕΚΤΑΚΤΗ-ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής(26/04/2016)