ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:Ορθές πρακτικές για τη χρήση γεωργικών φαρμάκων