ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Ο Δήμος Αιγιαλείας, σας ανακοινώνει ότι θα διεξαχθεί διαγωνισμός με απευθείας ανάθεση, με προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια «Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών και παγκακίων» του Δήμου Αιγιαλείας