Αποφάσεις Έκτακτης – Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας(26/04/2016)