Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής(23/05/2016)