ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ«Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού για τον Δήμο Αιγιαλείας»