Αποφάσεις έκτακτης Συνεδρίασης Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου(17/05/2016)