Πρόσκληση για Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας(25/05/2016)