Αποφάσεις 'Εκτακτης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας(19/05/2016)