Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής(30/05/2016)