ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ :ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ <ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ> ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 Π.Μ.