ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας, όλων των νομικών του προσώπων και των Σχολ. Επιτρ. Α’θμιας και Β΄θμιας εκπαίδευσης για το 2016 & 2017»όσον αφορά το σκέλος των λιπαντικών.