ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού για τον Δήμο Αιγιαλείας»