Πρόσκληση για τακτική Συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου(01/06/2016)