Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε έκτακτη – κατεπείγουσα Συνεδρίαση (31/05/2016)