ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Παρακολούθηση ποιότητας και χλωρίωσης νερού Δ.Ε. Αιγείρας - Ακράτας - Διακοπτού - Ερινεού – Συμπολιτείας»