ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο : ««Επισκευή & Συντήρηση αντλιοστασίων Δ.Ε. του Δ. Αιγιαλείας (πλην Αιγίου)»