Αποφάσεις Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας(19/05/2016)