Αποφάσεις Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας(26/05/2016)