Πρόσκληση για ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας.(16/06/2016)