Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.(21/06/2016)