Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας(29/06/2016)