Πρόσκληση για Έκτακτη – Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας(13/07/2016)