Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε έκτακτη – κατεπείγουσα Συνεδρίαση(13/07/2016)