Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής(20/07/2016)