Αποφάσεις 'Εκτακτης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας(13/07/2016)