ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :<<Προμήθεια αναλώσιμων υλικών για εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα , φάξ και χαρτιού μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για τις υπηρεσίες του Δήμου Αιγιαλείας>>