Πρόσκληση σε ΕΚΤΑΚΤΗ-ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής(02/08/2016)