Αποφάσεις 'Εκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής(09/08/2016)