Αποφάσεις 'Εκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (20/7/2016)