Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (26/08/2016)