Πρόσκληση για Έκτακτη – Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας (25/08/2016)