Αποφάσεις Έκτακτης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας(25/08/2016)