ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Ανάρτηση Καταστάσεων με τους δικαιούχους και απορριπτόμενους παραγωγούς του 'Μέτρου 211-212 Εξισωτικής Αποζημίωσης 2015'

Undefined
Body: 

   Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Αιγιάλειας και των Δημοτικών Ενοτήτων, οι καταστάσεις των Δικαιούχων και Απορριπτόμενων παραγωγών του Μέτρου 211 - 212 'Εξισωτική Αποζημίωση 2015' προκειμένου να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί. Οι απορριπτόμενοι παραγωγοί έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2016 στον ΟΠΕΚΕΠΕ Π.Δ. Πελοποννήσου - Δ. Ελλάδας - Ιονίου (Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ενισχύσεων).

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το επισυναπτόμενο αρχείο

 

Συννημένο: