Αποφάσεις έκτακτης-κατεπείγουσας συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας(30/08/2016)