Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας(21/09/2016)