Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου(21/09/2016)