ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:Υποβολή της ενιαίας δήλωσης εκμετάλλευσης (ΟΣΔΕ) έτους 2016 για τους ενδιαφερόμενους προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1

Undefined
Body: 

  Εν αναμονή της προκήρυξης του προγράμματος νέων γεωργών 2016, οι ενδιαφερόμενοι για ένταξη στο πρόγραμμα νέων γεωργών που δεν έχουν ακόμα υποβάλλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης (ΟΣΔΕ) έτους 2016, θα μπορούν να προσέλθουν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις ή στα κατά τόπους Γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, έως τις 05.10.2016, προκειμένου να την υποβάλλουν.