Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής(26-09-2016)