ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ

Body: 

 

   Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Αχαίας ξεκινάει το Δεύτερο από εδάφους Ψεκασμό Δακοκτονίας στην Αιγιάλεια σύμφωνα με το πρόγραμμα όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα ως κατωτέρω:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ  ΔΗΜΟΥ  ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 

Α/Α

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ

ΠΛΗΘΟΣ ΨΕΚΑΖΟΜΕΝΩΝ

Δευτέρα, 3 Οκτώβριος 2016

Τρίτη, 4 Οκτώβριος 2016

Τετάρτη, 5 Οκτώβριος 2016

Πέμπτη, 6 Οκτώβριος 2016

1

ΑΙΓΙΟ

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

39.000 (13.000 ΚΙΛΑ)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

 

 

2

ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ

ΒΛΑΧΟΣ

8.000 (2.666,7 ΚΙΛΑ)

ΝΑΙ

 

 

 

3

ΝΕΡΑΤΖΙΕΣ

ΒΛΑΧΟΣ

9000 (3.000 ΚΙΛΑ)

 

ΝΑΙ

 

 

4

ΣΑΛΜΕΝΙΚΟ

ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ

7.500 (2.500 ΚΙΛΑ)

 

 

 

ΝΑΙ

5

ΜΑΥΡΙΚΙ

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

22.500 (7.500 ΚΙΛΑ)

 

 

ΝΑΙ

 

6

ΜΕΛΙΣΣΙΑ

ΒΛΑΧΟΣ

13.000 (4.333,3 ΚΙΛΑ)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

 

7

ΚΟΥΝΙΝΑ

ΒΛΑΧΟΣ

25.500 (8.500 ΚΙΛΑ)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

 

 Παρακαλούνται οι ελαιοκαλλιεργητές να έχουν τα κτήματα τους ανοικτά και εάν είναι δυνατό να παρίστανται κατά τη διάρκεια του ψεκασμού.

Επίσης οι βιοκαλλιεργητές παρακαλούνται να σημάνουν με κόκκινες λωρίδες τα κτήματά τους προς αποφυγή ραντίσματός τους.

 

 

Undefined