Αποφάσεις Τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου(21/09/2016)