Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής(04/10/2016)