Πρόσκληση για ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας(05/10/2016)